Սերժ Սարգսյանի նամակը Վլադիմիր Պուտինին

482

cover

Արմեն Աշոտյանը ֆեյսբուքի էջում հեգնել է Նիկոլ Փաշինյանին և նրա անունից նամակ հրապարակել Վլադիմիր Պուտինին:

«Մնոգո-գլուբոկո-վիսոկո-սիլնո-բիստրո ուվաժայեմիյ Լադիմիր Լադիմիրովիչ։ Էտոտ նեխորոշիյ Նեվոլնիյ սԱվսեմ նե պրավիլնո գովորիլ վ տելեվիզորե։ Վո վսյոմ վինովատի Քոչարյան, Սարգսյան, Տրամպ ի ինդեքս Դոու-Ջոնսա։ Յա Վամ ժիզնյու կլիանուս, չտո օչեն-պրեօչեն վսյո բուդետ խորոշո-մորոշո։ Պոլզույաս սլուչայեմ խաչու Վամ չեստնո սկազատ, չտո ֆիլմ ԲՌԱՏ նաշ բարխատնի-վելվետովի-կրեպդեշինովի պռավիտելստվո պերեւելո նա արմյանսկի կակ МЕТС АХПЕР վ Վաշու չեստ։ Պռաշու Վաս վ 2021 գոդու զամոլվիտ զա մենիա սլովեչկո ի պոսիլատ պերեդաչի։ Մոյ լյուբիմի ռուսսկի բլուդա էտո բորշ ս պելմենիամի վ սիգարետնոմ սոուսե պո-Վորոնեժսկի։ Վ 2036 գոդու Վամ բուդետ վսեգո 84, ա մնե ուժե 61։ Նա պոսլեդոկ յա զակազիվայու նա Ռուսսկի ռադիո պեսնյա էտիխ նեխորոշիխ նախկինսկիխ ռեդիսոկ՝ Бажакд бер им лав ынкер ի դարյույու յեգո Վամ։ Նե պոդպիսիվայուս, չտոբի էտի Քոչարյան, Սարգսյան, Տրամպ ի ինդեքս Դոու-Ջոնսա նիչեգո նե զնալի»:

«ՉԻ». Մեր տրամադրության տակ է հայտնվել Սերժ Սարգսյանի նամակը Պուտինին:

«Գլուբակո, գլուբակո, օյ ուժե տեմնո, յա նե տռուս, նո բայուս, ուվաժայեմիյ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ: Յա նեսկազանը շյաստլիվ, շտո վի աբնուլիլիս: Յա տոժը խատել սդելատ կակ վի, նո էտըտ նեխառոշի չելավեկ, էտըտ Նիկոլ, վսյո իսպորտիլ: Յա զնայու, շտո վի նա մնե զլիտես, նե խատիտե սլիշտ մայո իմյը, նո նե վերյտե վսեմու, շտո գավարիտ Ռոբերտ: Օն ստոլկը աբշալսյա ս տառականամի, շտո նե վսվայոմ ումե, տակույու չուժ նեսյոտ, շտո նե ուդիվլյուս, եսլի վ սլեդուշիյ ռազ եվո վմեստը տյուրմի պամեստյատ վ դուռդոմ:

Մոյ անգել խռանիտել, խաչու ասօբենը բլագադարիտ, շտո նեսմատրյա նի նա շտո, պրիստրոիլի մայևո զյատյա: Ռեստարան, վ կատոռմ ռաբոտաետ Միշա, օչեն խառոշի, զա եվո բոռշ պլատյատ սվեռխ զառպլատի: Եսլի բուդետե վ Սոչի, աբեզատելնո ռեկամենդույու պասետիտ: Օն օչեն ինտերեսնի մալադոյ չելավեկ, ա պոսլե ռաբոտի վիստուպաետ վ մեսնոմ դռամկռուժկե:

Ամբողջությամբ կարդացեք 4rd.am կայքում։