Աղոթել սովորեցրե՛ք ձեր երեխաներին և ձեզ համար կաղոթեն….

1336

Գլուխ 33

Երեխաները երկրային ամենամեծ ուրախությունն են

Մենք պետք է սիրենք մեր երեխաներին, դաստիարակենք նրանց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով և սովորեցնենք նրանց առաքինություն, սեր և ազնվություն: